OTC – Barna pa përshkrimin e mjekut
“Barna që tregtohen pa recetë mjekësore” janë barnat që përdoren për
vetëmjekim dhe shiten e tregtohen në farmaci pa përshkrimin e mjekut
(Over The Counter / mbi banak – OTC ).

Barna pa përshkrim - OTC

1 2 6 7
Open chat
Powered by