Transport i sigurt

24/7 ne te gjithe Shqiperine

Zbatojme ne menyre rigoroze te gjitha rregullat e COVID-19!

Ndihma e parë

Ndihma e parë është një veprim kompleks me qëllim të mënjanimit të drejtpërdrejtë të shkaktarëve të rrezikut, që e keqësojnë gjendjen shëndetësore të sëmurit, lënduarit ose të helmuarve.

Ne kete sektor do te gjeni pikerisht produktet esenciale per dhenien e ndihmes se pare,ne rast djegie,pickimi,hematome apo plage.