CRT Covid-19 Rapid Test *info

0 Orders
#CRT
Out of stock

Description

CRT Covid-19 Rapid Test *info

*Ky produkt eshte regjistruar vetem per informacion pasi nuk shitet ne farmaci dhe nuk mund te porositet online.

Test i shpejtë i Covid-19.

  • Test i antitrupave SARS-COV2
  • Rezultat i shpejtë në 10-15 minuta.
  • Nuk nevojiten pajisje speciale për kryerjen e testit.
  • E vlefshme për gjakun e plotë, serumin dhe plazmën.

Testi tregon në qoftëse keni prani të antitrupave IgM ose IgG.

Udhëzime për përdorim:

Testi duhet të përdoret si një mjet ndihmës në diagnostikim.

Testi jep rezultatet paraprake dhe në thelb mund të përdoret vetëm për trajtim ose vendime të tjera të menaxhimit.

Hapat e kryerjes së testit:
Mblidhni mostrën e gjakut / serumit / plazmës.
Shtoni mostrën e gjakut / serumit / plazmës tek depozita e mostrës.
Hidhni 2-3 pika solucion buferik në depozitën e mostrës.
Lexoni rezultatet pas 10 minutash dhe jo më shumë se 15 minuta.

Interpretimi i rezultatit:

Gjithmonë tek niveli C duhet të shfaqet shiriti i kuq. Mosshfaqja e shiritit të kuq tregon që testi nuk është kryer korrekt.

Për të vlerësuar praninë e antitrupave referoju tabelës mëposhtë:

Additional information

Veprimi

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CRT Covid-19 Rapid Test *info”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Powered by