PIC ThermoEasy Termometro Infrarosso

0 Orders
#Pic 060
In stock
4,550L

Description

Përshkrimi

Termometër elektronik balli me rreze infra të kuqe. Mundëson një matje të shpejtë dhe komforte të temperaturës. I pajisur me ekran relativisht të madh, i cili mundëson shikimin qartë të vlerës së përftuar nga matja. Matja realizohet për vetëm 5 sekonda. Në rastet kur temperatura është më e lartë së 37.5˚C dëgjohet një sinjal lajmërues.

Përdorimi

Për të realizuar një matje korrekte duhet të keni parasysh që: -termometri duhet të ketë qënë në dhomën ku do bëhet matja për rreth 20/25 minuta para matjes; -matja nuk kryhet menjëherë pasi keni ngrënë, jeni larë ose keni kryer aktivitet sportiv; -distanca mes dy matjeve duhet të jetë të paktën 5 minuta; -termometri nuk duhet mbajtur shumë në dorë para matjes pasi mund të nxjerrë vlera më të larta. Për të matur temperaturën vendoset termometri të balli dhe shtypet butoni përkatës. Koha e matjes është 5 sekonda dhe vlera e përftuar është e njëjtë me atë të përftuar nga matja orale e temperaturës.

Garancia

Kjo çertifikatë garancie lëshohet nga kompania Elba SHPK me autorizim të PIC DARE. Vlefshmëria e saj njihet deri në datën e përcaktuar mbi ambalazhin e produktiti nga dita e shitjes. Kompania nuk mban përgjegjësi për defekte si pasojë e ushtrimit të forcës, thyerjes. kohëzgjatjes së baterive dhe amortizimit të aksesorëve. Certifikata nuk është e vlefshme nëse nuk shoqërohet nga kuponi tatimor i cili verifikon blerjen e produktit.

Brand

Pic

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PIC ThermoEasy Termometro Infrarosso”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/parafarmacia.al/httpdocs/wp-content/themes/aloshop/woocommerce/content-single-product.php on line 100
Open chat
Powered by